Ján Satin


Zameriava sa na oblasť procesného riadenia a riadenia kvality v spoločnostiach. Má viacročné skúsenosti s riadením projektov analýzy a zmeny procesov, reorganizácie a implementácie riadenia kvality.

Rola: BPM konzultant
Prax: Päť ročné skúsenosti s riadením divízie poradenstva v procesnom riadení a s riadením projektov analýzy a zmeny procesov, reorganizácie a implementácie riadenia kvality.
Odvetvia: automobilový, chemický, elektrotechnický a textilný priemysel, zdravotnícke zariadenia, verejná správa.
Špecifické znalosti: procesy (ARIS), stratégia (BSC), IT (IBM iServers), ISO 9001
Vzdelanie: Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava, Manažér systémov kvality, Controllingová akadémia


Projekty:
2005-2006 Implementácia riadenia kvality v nemocnici
2005 Vytvorenie riadiacej dokumentácie mestského úradu
2005 Vytvorenie systému manažérstva kvality pre kliniku nemocnice
2003-2005 Procesný audit, procesná integrácia, reoganizácia a vytvorenie riadiacej dokumentácie mestského úradu
2004 Procesný audit mestského úradu
2003 Analýza procesov a vytvorenie procesnej dokumentácie v spoločnosti chemického priemyslu
2002 Analýza procesov a vytvorenie procesnej dokumentácie v spoločnosti automobilového priemyslu
2001 Analýza procesov a vypracovanie podkladov na výberové konanie na ekonomický IS v spoločnosti textilného priemyslu

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services