Poslání portálu

BPM portál poskytuje znalostní servis pro BPM v České a Slovenské republice manažerům, konzultantům, specialistům IT, profesionálům zodpovědným za systémy řízení ve velkých společnostech, malých firmách i nekomerčních organizacích, širší odborné veřejnosti a studentům. Je platformou pro odborné publikování akademických a vědeckých pracovníků a nabízí prostor pro prezentaci praktických přístupů specializovaných dodavatelů.

BPM portál poskytuje znalostný servis pre BPM v Českej a Slovenskej republike manažérom, konzultantom, špecialistom IT, profesionálom zodpovedným za systémy riadenia vo veľkých spoločnostiach, malých firmách i nekomerčných organizáciách, širšej odbornej verejnosti a študentom. Je platformou pre odborné publikovanie akademických a vedeckých pracovníkov a ponúka priestor pre prezentáciu praktických prístupov špecializovaných dodávateľov.

ISSN 1802-5676

BPM portál vydává společnost BPS Business Process Services s.r.o.
www.bps-cz.eu

Více.....

Redakční rada a redakce

Redakční rada BPM portálu je volená a tvoří ji zástupci jak akademické obce, tak konzultanti a specialisté v oblasti Business Process Managementu, a to jak z České, tak ze Slovenské Republiky. V roce 2008 pracuje redakční rada ve složení Josef Basl (předseda), Jiří Tupa, Ján Papula, Marta Krajčíová, Ján Satin, František Marek a Václav Kalenda (redakce).

Předsedou redakční rady je prof. ing. Josef Basl, CSc. Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor automatizované systémy řízení výrobních procesů. Absolvoval stáže v USA, Velké Británii a Německu. V současné době pracuje na katedře informačních technologií VŠE Praha. Specializuje se na oblast celopodnikových informačních systémů (ERP), jejich zavádění, inovace a přínosy, na modelování a optimalizaci podnikových procesů a na aplikaci principů teorie omezení (TOC) v podnikové praxi, zejména informatice. Je autorem či spoluautorem knih, skript, článků a příspěvků na domácích i zahraničních konferencích. Od roku 1997 organizuje na ZČU v Plzni mezinárodní seminář MOPP zaměřený na modelování a optimalizaci podnikových procesů. Je viceprezidentem České společnosti pro systémovou integraci a předsedou ediční rady Management v informačních společnosti vydávané nakladatelstvím Grada Publishing. Jeho odborný profil najdete zde.


Členem redakční rady je Ing. Jiří Tupa, Ph.D., absolvent Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, kde nyní pracuje jako odborný asistent na oddělení řízení průmyslových systémů Katedry technologií a měření. Ve své odborné a pedagogické práce se specializuje se na teoretické základy procesního řízení, modelování a optimalizace procesů, měření výkonnosti procesů a procení controlling v oblasti výroby a poskytováních služeb zejména ve elektrotechnice. Je autorem a spoluautorem příspěvků na tuzemských i zahraničních konferencích. Jeho odborný profil najdete zde.

Redaktorem portálu je ing. Václav Kalenda. Zaměřuje se na architekturu řízení společností a má mnohaletou praxi s řízením projektů restrukturalizace, zvyšováním výkonnosti společností a využití znalostního managementu. Jeho odborný profil najdete zde.Za provoz portálu odpovídá ing. František Marek, CSc. Specializuje se na strategické řízení a má mnohaleté osobní zkušenosti z vrcholového řízení společností i z vedení projektů změn. Jeho odborný profil najdete zde.


Členom redakčnej rady a koordinátorom pre Slovenskú republiku je Ing. Ján Satin. Zameriava sa na oblasť procesného riadenia a riadenia kvality v spoločnostiach. Má viacročné skúsenosti s riadením projektov analýzy a zmeny procesov, reorganizácie a implementácie riadenia kvality. Jeho odborný profil nájdete tu.

Členom redakčnej rady za Slovenskú republiku je Ing. Ján Papula, PhD. Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte managementu, Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti má za sebou viacero skúseností s pôsobením na projektoch zameraných aj na analýzu a redizajn procesov. Jeho odborný profil nájdete tu.Marta KrajčíováČlenom redakčnej rady za Slovenskú republiku je RNDr. Marta Krajčíová. Procesným manažmentom sa zaoberá od roku 1993. Na CUB úspešne ukončila kurzy: Efektívny manažér, Riadenie vzťahov so zákazníkmi a kvality, Riadenie financií a informácií a získala profesionálny certifikát v manažmente (2006). V ČSJ Praha bola certifikovaná na manažéra kvality QM (2001). Recertifikáciou získala medzinárodný a národný certifikát manažéra kvality EOQ (2004). Medzi najvýznamnejšie projekty v oblasti procesného riadenia, ktoré viedla ako projektová vedúca, patria projekty spoločností: Neografia, a.s Martin., Chemosvit, a.s. Svit, Informačné centrum podnikateľov s.r.o. Žilina, IDS Scheer Slovakia s.r.o. Bratislava a SEPS, a.s. Bratislava.

Redakční zpracování příspěvků a novinek provádí Helena Passerová.
Webmasterem portálu je František Bursík.

Více.....

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services