Josef Basl

Specializuje se na oblast rozvoje informační společnosti a mezinárodních programů v informatice a na výzkumy nabídky a poptávky na ICT trhu. Zaměřuje se na výzkum problémů uplatňování a využití celopodnikových informačních systémů a systémů pokročilého plánování. Členství ve vědeckých, redakčních radách, odborných společnostech: viceprezident České společnosti pro systémovou integraci, předseda ediční rady Management v informační společnosti v nakladatelství Grada Publishing.

Publikace
(s J. Pourem) Služby v informatice. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 14, s. 7-9. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem) Blíží se konference Systémová integrace, 2007. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 9, s. 8. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem) Manifest znalostní společnosti 2006/2007. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 7, s. 1. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem), Efekty podnikové informatiky. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Praha, Linde 2007, s. 363-380. ISBN 978-80-86131-71-9.

(s J. Pourem), Stav a vývojové tendence v business intelligence. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 1, s. 4-5. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem), Kvalita podnikové informatiky v kontextu informační společnosti. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 24, s. 6-8. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem), Efekty podnikové informatiky, Systémová integrace, 2006, č. 4, s. 56-75. ISSN 1210-9479

(s J. Pourem), Slovenská Systémová integrace 2006. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 20, s. 16. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem), Information Society and ICT. In: Kaderabkova, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2005. Praha, Linde 2006, s. 102-109. ISBN 80-86131-69-6.

(s J. Pourem) Světový počítačový kongres IFIP poprvé v Latinské Americe. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 17, s. 10. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem), Co přinesla konference Systémová integrace 2006. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 13, s. 8-9. ISSN 1801-1578.

(s E. Šimkovou), Business value of IT. In: Systémová integrace 2006 (sborník mezinárodní konference). Praha, VŠE 2006, s. 421-427. ISBN 80-245-1050-2.

(s J. Pourem), Blíží se konference Systémová integrace 2006. Bulletin CES VŠEm, 2006, č. 10, s. 7. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem), Informační společnost a ICT. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 - analýza. Praha, Linde 2006, s. 208-221. ISBN 80-86131-66-1.

(s J. Pourem), Inovace informačních systémů. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 5, s. 6-7. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem), Tendence rozvoje informační společnosti. In: Konference Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy (sborník), Bratislava, EÚ SAV 2006, s. 234-258. ISBN 80-7144-148-1.

(s J. Pourem), Inovace podnikových informačních systémů. Konference Firma a konkurenční prostředí 2006, Brno, 2.-3.3.2006.

(s J. Pourem), Šetření aktuální nabídky podnikových informačních systémů. Bulletin CES VŠEM, 2006, 3, s. 7. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem), SPIS vydal Manifest znalostní společnosti 2005. Bulletin CES VŠEM, 2006, 2, s. 6-7. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem), Informační společnost a ICT. Working Paper CES VŠEM, 2005, č. 9. ISSN 1801-2728.

(s A. Kadeřábkovou, K. Müllerem, J. Pourem), Inovační výkonnost. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Praha, Linde 2005, s. 79-125. ISBN 80-86131-64-5.

(s J. Pourem), Problémy užití ICT na úrovni firem. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 12, s. 1-2. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem), Informační společnost a rozvoj užití ICT. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 11, s. 1-2. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem), Je ICT skutečnou konkurenční výhodou pro české firmy? Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 6, s. 5-6. ISSN 1801-1578.

Program rozvoje společnosti v EU - eEurope po roce 2005. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 5, s. 1-2. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem) Co přinesla konference Systémová integrace 2005. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 5, s. 4-6. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem) ČSSI, CACIO, SPIS a jejich aktivity na českém trhu informatiky. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 5, s. 3-4. ISSN 1801-1578.

(s J. Pourem), Podnikové informační systémy v kontextu evropské informační společnosti. Businessworld, 2005, č. 8, ISSN 1213-1709.

(s O. Novotným), Lidské zdroje v informační společnosti. In: Systémová integrace (sborník mezinárodní konference). Praha, VŠE 2005, s. 450-453. ISBN 80-245-0895-8.

(s O. Novotným), Lidské zdroje v informační společnosti. Systémová integrace, 2005, č. 1, s. 158-159. ISSN 1210-9479.

Aplikace teorie omezení (TOC) v podnikových informačních systémech. In: Ježek, K. (ed.), DATAKON 2004. Brno Masarykova univerzita 2004, s. 15-22. ISBN 80-210-3516-1.

Combination of IS/ICT and Constraint management in optimisation of decision making processes. In: Zaremba, M., Sasiadek, J., Erbe, H. H. (eds.), 7th IFAC Symposium on Cost Oriented Automation – COA 2004. Québec Université du Québec en Outaouais, 2004, s. 281–284.

(s A. Smetanou, J. Zahradníkem), Změny podnikových informačních systémů a jejich řízení. In: Systémová integrace 2004 [CD-ROM]. Praha VŠE KIT, 2004, 5 s.

(s R. Stryjskim) Uplatnění teorie omezení v podnikových informačních systémech. In: Systémová integrácia 2004. Žilina Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu, 2004, s. 263–267. ISBN 80-969216-6-5.

Užití podnikových informačních systémů pro řízení a inovaci podnikových procesů. In: Svět informačních systémů 2004. Zlín CVIS, 2004, s. 33–39. ISBN 80-7318-166-5.

Metodické řízení změn informačního systému a řízení informatiky. Systémová integrace, 2004, roč. 11, č. 1, s. 19–20. ISSN 1210-9479.

(s O. Novotným) Jak docílit změn IT a optimalizace informatiky v podniku. ITIL a COBIT řídí komunikační technologie. Hospodářské noviny, 2004, roč. XLVIII, č. 2.6., s. VI. ISSN 0862-9587. Příloha „Systémová integrace”.

Současné podnikové informační a řídicí systémy. Automatizace, 2004, roč. 57, č. 7–8, s. 438–439. ISSN 0005-125X.

Analýza a určení role ERP systému při plánování výroby z pohledu TOC. In: Moderní informační systémy pro plánování a řízení výroby. Praha TOPVISION, 2003, 28 s.

Soubor hesel k oboru „informatika”. In: Hindls, R., Holman, R., Hronová, S. et al., Ekonomický slovník. Praha C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-819-3.

Přehled podnikových aplikací typu ERP v roce 2003. Business World, 2003, roč. IV, č. 3, s. 5–27. ISSN 1213-1709.

(s J. Jandošem), Řízení dodavatelských řetězců pomocí SCM a e-zásobování. Business World, 2003, roč. IV, č. 6, s. 5. ISSN 1213-1709.

(s J. Velkoborským), Český trh APS/SCM v roce 2003. Business World, 2003, roč. IV, č. 6, s. 7–21. ISSN 1213-1709.

(s R. Bohuslavem), Inovace podnikových informačních systémů. In: Voříšek, J. (eds.), System Integration 2003. Praha VŠE, 2003, s. 321–327. ISBN 80-245-0522-3.

Analysis of suitability of standard ERP software products for project-driven. In: Banaszak, Z., Józefowska, J., Project Driven Manufacturing. Warszawa Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, s. 97–110. ISBN 83-204-2893-9.

Analysis of project management in standard ERP software. In: Skolud, B., Krenczyk, D. (eds.), Computer Integrated Manufacturing. Warszawa Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, s. 61–67. ISBN 83-204-2850-5.

(s P. Majerem, M. Šímou), Teorie omezení v podnikové praxi. Praha, Grada Publishing, 2003, 216 s. Management v informační společnosti. ISBN 80-247-0613-X.

(s J. Dohnalem), Inovace informačního systému cestou integrace ERP a CRM. Business World, 2003, roč. IV, č. 3, s. 34–35. ISSN 1213-1709.

Výsledky průzkumů nabídky APS/SCM na českém trhu. In: Pour, J., Voříšek, J. (eds.), Systems Integration 2002. Praha VŠE, 2002, s. 99–106. ISBN 80-245-0300-X.

Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. Praha Grada, 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2

ERP – přehled nabídky na českém trhu. Business World, 2002, roč. III, č. 3, s. 16–24, 29-42. ISSN 1213-1709.

(s J. Velkoborským), Český trh APS/SCM v roce 2002. Business World, 2002, roč. III, č. 6, s. 14–26, 32-33. ISSN 1213-1709.

(s J. Dohnalem), Integrace CRM a ERP. Front-office a back-office nelze v CRM oddělit. Business World, 2002, roč. III, č. 8, s. 16–18. ISSN 1213-1709.

(s J. Jandošem), Nastal čas otevírání hranic (tentokrát podnikových). Business World, 2002, roč. III, č. 4, s. 44–45. ISSN 1213-1709.

(s S. Michalíkem, J. Voříškem, J. Pourem, P. Učněm, P. Holcem), Analýza poskytovatelů služeb IS/IT a systémové integrace v České republice. Systémová integrace, 2000, roč. 7, č. 3, s. 141–185. ISSN 1210-9479.

(s O. Novotným, J. Pourem), Aplikační software – BAAN IV. Praha VŠE, 2000, 129 s. ISBN 80-245-0038-8.

(s J. Voříškem), Socioinformatics-Trends in the Field of Business Processes Optimisation. In: Hackney, R. (ed.), Business Information Technology Management: generative futures – BIT'99 [CD-ROM]. Manchester The Manchester Metropolitan University, 1999, 14 s. ISBN 0-905304-30-6

Spolupráce na grantech
Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, MŠMT výzkumná centra, 1M0524, 2005-2009.
Růstová výkonnost a kvalitativní konkurenceschopnost české ekonomiky, GA402/05/2210, 2005-2007.

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services