Jiří Tupa

Specializuje se na teoretické základy procesního řízení, modelování a optimalizace procesů, měření výkonnosti procesů a procení controlling v oblasti výroby a poskytováních služeb zejména ve elektrotechnice.

Profesionální praxe
2002 – nyní
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Tajemník katedry (od 7/2006 – nyní)
Odborný asistent na Katedře technologií a měření, oddělení řízení průmyslových procesů.

Výuka v předmětech:
Podnikání v elektrotechnice (cvičení)
Tržní aspekty segmentu elektrotechnika (přednášky)
Autorské a průmyslové právo (přednášky)
Řízení procesů v elektrotechnice

Publikační a výzkumná činnost v oblastech:
Řízení technologických procesů - modelování a simulace procesů nástroji ARIS, měření výkonnosti a diagnostika procesů, analýza procesů a aplikace metod podporující procesní řízení
Technologie a diagnostika v elektronice
Management a podnikání v elektrotechnice
IT management a řízení bezpečnosti IS, analýza rizik
Autorské a průmyslové právo, a právo informačních a komunikačních systémů, zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přednášky na univerzitách:
TU Chemnitz (Německo, 2006)
Universidad de Vigo (Španělsko, 2005)
VŠE v Praze, FIT (2006)
2003 – nyní Externí konzultant v oblasti managementu systémů

Další významné aktivity a účasti na řešení projektů
2005 Spoluřešitel výzkumného záměru MŠMT v oblasti procesního řízení (výzkumný záměr „Diagnostika interaktivních dějů ve elektrotechnice“).
2004 -2005 Administrace projektu NNO z fondů EU - iniciativa Interreg IIIA (Junák – svaz skautů a skautek ČR, Plzeňský kraj)
2004 Zavádění systému ochrany osobních údajů pro nestátní zdravotnickou organizaci a návrh analýzy rizik (spoluřešitel)

Vzdělání
2002 – 2006 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická (Ph.D.).
doktorské studium, studijní program „Elektrotechnika a informatika“
Disertační práce na téma: CQT – nová metodika řízení technologických procesů
1997 – 2002 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická (Ing.)
Studijní program program „Elektrotechnika a informatika“, obor „Komerční elektrotechnika“, diplomová práce obhájena na téma: Osvědčení o absolvování certifikátového programu na FEL ZČU v Plzni: Metrologie a diagnostika elektrických zařízení.

Odborné kurzy, kvalifikace a školení
2/2006 Absolvování kurzu ITIL Foundation
12/2004 „BS 7799 Lead Auditor“, certifikát BSI Management Systems, United Kingdom;
11/2004 Školení v oblasti modelování procesů "ARIS Easy Design", IDS Scheer ČR
10/2004 Kurz interních auditorů jakosti, EZÚ Praha
1/2004 Absolvování kurzu: Strukturální fondy Evropské unie v rozsahu 27 hodin (Osvědčení vydaný IREAS o.p.s. se sídlem v Praze)
12/2003 „Process Innovation Manager“, IQNet Attestation a kurz „Manažer pro systémy řízení obchodování po internetu a bezpečnost informačních systémů podle ISO/IEC 7799“, projekt EU Digi-Q, CQS Praha
6/2003 Certifikační zkouška 4. stupně „Lektor – konzultant“ (certifikát ATKM se sídlem v Brně)
5/2003 Vyrovnávací semináře lektor-konzultant managementu v rozsahu 24 hodiny (Osvědčení ATKM se sídlem v Brně)

Jazykové znalosti: Angličtina – aktivní znalost, Španělština – aktivní znalost

Zahraniční pobyty
2-7/2002 Universidade de Vigo, Španělsko, jazykový a studijní pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus.
7-8/2006 University of Birmingham, Velká Británie, studijní pobyt

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services