Ján Papula

Ján PapulaZaoberá sa problematikou moderných trendov v manažmente (procesný manažment, manažment znalostí, strategický controlling). Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti v tejto oblasti udržiava stály kontakt s poradenskou praxou.

Pedagogická prax

 • 2002 – súčasnosť
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
  aktuálne odborný asistent na Katedre informačných systémov
 • 2004 – súčasnosť
  Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií
  externý lektor pre predmet Podnikanie a manažment

Odborná prax

 • 2006 – súčasnosť
  účasť na grantovom projekte ESF: Projekt aktivizácie podnikateľských a manažérskych zručností
 • 2006 – súčasnosť
  manažovanie grantového projektu ESF: Pilotný projekt budovania e-learningu na Fakulte managementu
 • 2005 – súčasnosť
  účasť na grantovom projekte ESF: Poradenské a rozvojové centrum pre študentov s potenciálom založenia vlastného podniku
 • november 2004 – apríl 2005
  účasť na projekte: Analýza a redizajn procesov
 • jún – august 2004
  účasť na projekte: Oceňovanie podniku
 • máj – september 2004
  účasť na projekte: Marketingový audit
 • január – apríl 2004
  účasť na projekte: Procesný audit a modelovanie procesov
 • január – február 2004
  účasť na projekte: Audit riadiacich procesov
 • október – december 2003
  účasť na projekte: Meranie a analýza pracovnej náročnosti zavedenia informačného systému
 • marec – november 2003
  účasť na projekte: Due Diligence a oceňovanie portfólia pohľadávok

Vedecké a pedagogické aktivity

 • výskumná činnosť: 2006 – súčasnosť
  riešenie grantovej výskumnej úlohy VEGA MŠ SR č. 1/3788/06/ „Aktivizácia stratégie a strategického manažmentu v prospech zvyšovania výkonnosti podnikov v SR“
 • publikačná činnosť: 2002 – súčasnosť
  viacero odborných článkov z oblasti procesného manažmentu, controllingu, znalostného manažmentu a moderných prístupov v manažmente
 • pedagogická činnosť: 2002 – súčasnosť
  Controlling - prednášky, cvičenia
  Strategický controlling - prednášky
  Projektový manažment - prednášky, cvičenia
  Manažérska ekonomika - prednášky
  Podnikanie a manažment - prednášky

Vzdelanie

 • doktorandské štúdium:
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Katedra stratégie a podnikania
 • inžinierske štúdium:
  Ekonomická Univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services